לוגו לוקיט

מדיניות הפרטיות של אפליקציית LUKIT

1. ברוכים הבאים לאפליקציית LUKIT (להלן: "האפליקציה") המסייעת בזיהוי ומידע אודות צמחי בר בישראל.

2. כללי

2.1. אנו מכבדים את פרטיות לקוחותינו והמשתמשים/ות בשירותי האפליקציה ועושים מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר על ידך ו/או אודותיך.

2.2. מטרת מדיניות הפרטיות היא לפרט בפניך, המשתמש, מה המידע הנאסף עליך תוך שימוש באפליקציה, ולאיזה צורך.   

2.3. מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש וכל שימוש באפליקציה על ידך כפוף להסכמה לתנאיה כמפורט להלן. אנו מבקשים כי תקרא את מדיניות הפרטיות בעיון וכי תפנה אלינו בכל שאלה או בקשה בעניין זה. 

2.4. אנו רשאים לשנות, לעדכן, להוסיף ו/או למחוק מעת לעת את מדיניות הפרטיות, בהתאם לשיקול דעתנו, לרבות בשל שינויים טכנולוגיים, עסקיים או משפטיים. השינוי יעודכן במסמך זה ויפורסם באפליקציה, אם אינך שבע רצון מן השינוי הנך רשאי לפנות אלינו ולבקש לבטל את הרשמתך מאותו מועד ואילך. שימוש באפליקציה לאחר ביצוע השינויים ומתן ההודעה על כך יהווה הסכמה לשינויים אלו ולתנאים המתוקנים.

2.5. הפניה במסמך זה בלשון זכר היא מטעמי נוחות בלבד, ומכוונת גם לנקבה, לפי העניין.

 

3. מדיניות הפרטיות שלנו

3.1. בתהליך הרשמה או תהליך הזנה אחר באפליקציה, יהיה עליך להזין פרטים אישיים כמו שמך, כתובת הדואר האלקטרוני, מספר טלפון ותאריך לידה, או פרטים אחרים לפי העניין, אותם אנו אוספים. בנוסף, אם תזין באפליקציה מידע או תוכן לגבי סוגי צמחים ומיקומם, נאסוף מידע זה, כולל מידע הנוגע למועד ולמיקומך (לרבות מידע מ- GPS, Wi-Fi ואנטנות). אנו רשאים לפרסם את הפרטים שהזנת תוך שיוכם לשם המשתמש שלך.

3.2. המידע שמסרת לנו יישמר במאגרי המידע שלנו ו/או של חברת הסליקה עמה אנו מתקשרים. מידע אודות השימוש שלך באפליקציה (לרבות מידע שאתה תעביר אלינו תוך כדי השימוש בה) עשוי להישמר במאגרי המידע שלנו.

3.3. אנו רשאים לנקוט באמצעים שונים לצורך אבטחת המידע, אפיון וניתוח נתוני משתמשים ופעילותם בשירות, על מנת לוודא/לאמת את זהות המשתמשים ו/או לשם מניעת הונאות, תרמיות והתחזויות.

3.4. ידוע לך והנך מסכים לכך שנעשה שימוש במידע לצורך מתן השירות ו/או קבלת החלטות הקשורות באספקת השירותים, לרבות באמצעות צד ג'. כמו כן אתה מסכים שנעשה שימוש במידע לצורך יצירת קשר עמך, שיווק ישיר אוטומטי, פרסום, ניטור ו/או ניתוח סטטיסטי של המידע, והכל בכפוף להוראות כל דין. בכל עת שתרצה בכך תוכל להסיר עצמך מרשימת הדיוור בהודעה אלינו.

3.5. כל המידע הנוגע אליך יטופל בהתאם לדרישות החוק, ובפרט חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981.

3.6. אנו נעזרים בטכנולוגיות המתבססות בין היתר על Cookies וזאת לצורך אימות זהות המשתמש ועשויים לעשות שימוש בהן גם לצורך שיפור השירות. ה- Cookies הם קבצים הנוצרים במכשירך (ככל שאפשרות זו לא בוטלה בהגדרות מכשירך) ואוספים מידע כגון משך השהייה, הפעילות, כתובת IP, מועד, מיקום, שם מתחם ונקודת גישה.

באפליקציה נעשה שימוש גם בשירותים של צדדים שלישיים, לצורך סליקה, משלוח התראות והודעות, הצגת סרטים וכיו"ב, ובהם גוגל וחברות נוספות. צדדים שלישיים אלה עשויים לעשות שימוש ב Cookies ומידע על פי תנאי השימוש והפרטיות שלהם, ולעשות שימוש בסטטיסטיקה ובמידע ואנו איננו אחראים לשימוש זה על ידן. הסכמתך לתנאים אלה מהווה הסכמה לשימוש בטכנולוגיות הנ"ל וטכנולוגיות אחרות, כפי שיהיו מעת לעת, למטרות דומות. אם אינך מסכים, אנא עדכן את הגדרות מכשירך לפי העדפותייך. בכפוף להגדרות מכשירך, באפשרותך לחסום באופן גורף או חלקי את השימוש בקבצי Cookies או בהרשאות אחרות המתבקשות על-ידי האפליקציה. במקרה כזה ייתכן כי שירותים מסוימים לא ייפעלו כראוי.

3.7. כאשר שירות המיקום במכשירך פעיל, אנו נעשה שימוש במידע אודות מיקום מכשירך לצורך מתן שירותים המצריכים ידיעה של מיקומך, כגון שירות המפות. באפשרותך לכבות את שירות המיקום באמצעות מערכת ההפעלה של מכשירך, ואם תעשה זאת לא נקבל מידע נוסף הנוגע למיקומך.

3.8. כאשר שירות ההתראות במכשירך פעיל נוכל לשלוח אליך הודעות והתראות שונות הקשורות לאפליקציה, לתכניה ולמידע אודות פעילויות ושירותים הניתנים על ידנו בקשר לליקוט בישראל. באפשרותך להסיר או לחסום את שירות ההתראות על-ידי שינוי ההגדרות או במערכת ההפעלה במכשירך.

3.9. יובהר כי באפשרותך בכל עת לעדכן או לשנות את הגדרות מכשירך ולחסום באופן גורף או חלקי את השימוש בקבצי Cookies, תוכנות ו/או הרשאות אחרות המתבקשות על-ידי האפליקציה. במקרה כזה, ייתכן כי שירותים מסוימים לא ייפעלו כראוי. שינוי הגדרות מכשירך כאמור בכל אופן/צורה הינו באחריותך בלבד.

3.10. הרשאות לאישור באפליקציה:

3.10.1. הרשאה לקבלת Push Notifications מתבקשת על מנת לאפשר למשתמש/ת לקבל התראות הקשורות בשירות (כגון עדכונים על מאמרים או מתכונים חדשים, למיקום צמחים וכו'), התראות לגבי פעילות בחשבון, וכדי להציע מוצרים או שירותים שונים שעשוי להיות לך עניין בהם על בסיס העדפותיך ו/או שימושיך באפליקציה, ובכפוף לכל דין.

3.10.2. גישה למצלמת המכשיר מתבקשת על מנת לאפשר לך לצלם ולהעלות תמונות.

3.10.3. גישה לתמונות ולזיכרון מתבקשת על מנת לאפשר לך לשמור תמונות מן האפליקציה ולהעלות אליה תמונות ו/או קבצים.

3.10.4. גישה למיקום המכשיר מתבקשת על מנת לאפשר למשתמש בחשבון פרימיום לראות צמחים בסביבתו במפת הליקוט ועל מנת לאפשר למשתמש בחשבון פרימיום להזין את מיקומי הצמחים.

3.10.5. גישה לקריאת סמס מתבקשת עבור קריאה אוטומטית של סיסמא אשר עשויה להישלח אליך כחלק מתהליך השימוש או הרישום באופן אוטומטי.

3.11. התשלום עבור רכישת חשבון פרימיום נעשה בהזנת פרטי כרטיס האשראי שלך בטופס מקוון מאובטח. פרטי האשראי אינם נשמרים אצלנו אלא מועברים ישירות  לחברות מאושרות אשר מבצעות את התשלום והסליקה כגון ישראכרט ו/או Payme. אנו איננו אחראים לפעילות חברות אלה והתשלום והסליקה מבוצעים על ידן בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהן ולרגולציה והדינים החלים עליהן. בהעברת פרטי האשראי הנך מסכים להעברת הפרטים לגופים אלה ומודע לכך שייתכן שפרטיך נשמרים על ידם.

 

4. צדדים שלישיים

4.1. בעת השימוש באפליקציה עשויים להופיע קישורים לעמודים חיצוניים לרבות פרסומות, באנרים, לינקים וכדומה. אם תבחר לעשות בהם שימוש, תהיה כפוף לתנאי מדיניות הגנת הפרטיות ותנאי השימוש של אתרים אלה.

4.2. בעת השימוש באפליקציה עשויה להינתן גישה לתוכן, מוצרים או שירותים של צדדים שלישיים, כגון צפיה בסרטונים באמצעות YouTube או Vimeo. שימוש זה, גם אם הוא נעשה דרך האפליקציה, הוא באחריותך בלבד וכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של נותני שירותים אלה (ראה לדוגמא את מדיניות הפרטיות של גוגל/YouTube בכתובת: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US; ומדיניות הפרטיות של Vimeo, בכתובת: https://vimeo.com/privacy).   

4.3. בנוסף לאמור, אנו רשאים ועשויים למסור מידע סטטיסטי ו/או מצרפי שאינו אישי ואינו מזהה אותך אישית לצדדים שלישיים, בין היתר על מנת לשפר, להעשיר או לייעל את השירות ושירותים נלווים או קשורים.

 

5. סמכות שיפוט וברירת הדין

5.1. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע לאפליקציה ולשימוש בה תהא מוקנית לבית משפט השלום בחדרה או בית המשפט המחוזי בחיפה, לפי העניין. 

5.2. הדין החל יהיה דין מדינת ישראל בלבד. 

 

6. פנה אלינו

6.1. אנא קרא בעיון מסמך זה ופנה אלינו בכל שאלה ובקשה, או אם הנך סבור/ה כי פרטיותך נפגעה באופן כלשהו. ניתן ליצור איתנו קשר באמצעות הכתובת: avivit@likut.co.il ונשתדל לחזור אליך בהקדם.

 

איך אפשר לקבל תמיכה בשימוש באפליקציה?

חשוב לנו מאוד שהחוויה של השימוש באפליקציה תהיה הטובה ביותר שרק אפשר.

לפני שמתחילים : כל ליקוט שתעשו דרך האפליקציה יהיה רק אחרי זיהוי ודאי של הצמחים.

אם יש לכם בעיה בהתקנת האפליקציה או בתפעול שלה: אפשר לפנות אלינו במייל: info@lukit.app 

אם יש לכם שאלה לגבי זיהוי של צמח, הכי טוב לשאול אותנו דרך הרשתות החברתיות:

בקבוצה המיוחדת שלנו בפייסבוק: מחזירים את הטעם לטבע.

אפשר להעלות סטורי באינסטגרם ולתייג אותנו : @likut_joti

ואפשר להעלות פוסט בדף הפייסבוק של המרכז המקצועי לליקוט.

 

לכל שאלה, אנחנו זמינים במייל info@lukit.app . ומבטיחים לענות תוך 48 שעות (לא כולל שבתות וחגים).

 

להתראות בטבע

אביבית וצוות המרכז המקצועי לליקוט

 

 

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן